Accessibility Tools

Skip to main content

Elnöki határozatok

2020. november 4. - 

Megyei Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatok: 

75/2020. (XI.16.) Elnöki határozat

Döntés a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapítói jogai gyakorlásának visszaigényléséről

76/2020. (XI.16.) Elnöki határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje 2020. évi átadásának elhalasztásáról

77/2020. (XI.17.) Elnöki határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott 004989/1 leltári számú Ford Focus DA3 személygépkocsi tulajdoni helyzetének rendezéséről

78/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

79/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

80/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Káptalanfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

81/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

82/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

83/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

84/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

85/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

86/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

87/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

88/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

89/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés a program szintű kiválasztási kritériumrendszerről

90/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

91/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a „Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására” tárgyú 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat módosításáról

92/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Nemesvámos Község Önkormányzata Polgármesterének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tudomásulvételéről

93/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Kemenesszentpéter Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

94/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

95/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

96/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

97/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tudomásulvételéről

98/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

99/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

100/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Kemeneshőgyész Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

101/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

102/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – előkészítő és javaslattevő fázis elkészítése, az egyeztetési változat megtárgyalása

103/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi munkatervének megállapításáról

104/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém Megye” Támogatói okirat jóváhagyásáról és az abban foglalt feladatok végrehajtásáról

105/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívásra támogatási kérelmek benyújtásáról

108/2020. (XII.21.) MÖK határozat

Döntés a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítási számú „Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán” című projekt V. sorszámú kifizetés igénylés hiánypótlásáról

1/2021. (I.11.) MÖK határozat

Döntés a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítási számú „Egészségház építése Balatonfőkajáron” című projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról

2/2021. (I.11.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítási számú „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

3/2021. (I.11.) MÖK határozat

Döntés TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítási számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen” című projekt hiánypótlásairól

4/2021. (I.15.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítási számú „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

5/2021. (I.15.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítási számú „Új bölcsőde építése Vaszar községben” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

6/2021. (I.15.) MÖK határozat

Döntés a TOP-4.2.1-16-VE1-2019-000008 azonosítási számú „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

7/2021. (I.15.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítási számú „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

8/2021. (I.15.) MÖK határozat

Döntés a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-000006 azonosítási számú „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

9/2021. (I.15.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítási számú „Új minibölcsőde építése Mihályháza településen” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

10/2021. (I.19.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - az Irányító Hatóság 2020. december 21-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

13/2021. (I. 25.) MÖK határozat

Döntés a 2021-2027 közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus Partnerségi Megállapodása, operatív programjai, valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének előzetes véleményezéséről

14/2021. (I. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelettel megállapított 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról

15/2021. (I. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezet előzetes véleményezéséről

16/2021. (I. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

17/2021. (I. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

18/2021. (II.10.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

19/2021. (II.17.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - az Irányító Hatóság 2021. január 29-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

21/2021. (II.22.) MÖK határozat

Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ „Értékeink a büszkeségeink” című pályázata támogató nyilatkozatának kérelméről

22/2021. (III.3.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – a beérkezett vélemények és észrevételek teljeskörű figyelembevételének és a jóváhagyást megelőző miniszteri állásfoglalás ismételt megkérése

23/2021. (III.3.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak 2021. évben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről

25/2021. (III.19.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - az Irányító Hatóság 2021. március 10-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

27/2021. (III.19.) MÖK határozat

Döntés Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

28/2021. (III.19.) MÖK határozat

Döntés Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

29/2021. (III.24.) MÖK határozat

Döntés a „Minority SafePack” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról

30/2021. (IV.12.) MÖK határozat

Döntés Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

31/2021. (IV.12.) MÖK határozat

Döntés Káptalanfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

32/2021. (IV.21.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – környezeti értékelés elfogadása

33/2021. (IV.21.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – a megyei területfejlesztési koncepció módosítása

34/2021. (IV.21.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – a megyei területfejlesztési program elfogadása

35/2021. (IV. 27.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv jóváhagyásáról

36/2021. (IV.27.) MÖK határozat

Döntés a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra a „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” című támogatási kérelem benyújtásáról

37/2021. (IV.27.) MÖK határozat

Döntés a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra „A Bakony a mi otthonunk!” című támogatási kérelem benyújtásáról

38/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

39/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

40/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

41/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

42/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

43/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

44/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

45/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

46/2021. (IV.28.) MÖK határozat

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

52/2021. (V. 17.) MÖK határozat

„Berhida Város Környezetvédelmi Programja 2021-2026” tervezet véleményezése a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

53/2021. (V.19.) MÖK határozat

Veszprém megye 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra vonatkozó Integrált Területi Programjának előzetes változata

54/2021. (V.21.) MÖK határozat

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

55/2021. (V.21.) MÖK határozat

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

56/2021. (V.27.) MÖK határozat

Döntés a 2020. évi ellenőrzések tapasztatairól szóló beszámoló elfogadásáról és tájékoztató tudomásulvételéről

57/2021. (VI.9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásulvételéről

60/2021. (VI.9.) MÖK határozat

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2021. évi versenykiírásának meghatározásáról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

61/2021. (VI.9.) MÖK határozat

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

62/2021. (VI.11.) MÖK határozat

A Dr. Komjáthy László Díj Fehér Tamás r. főtörzsőrmester részére történő adományozásáról „a megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai” kategóriában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

63/2021. (VI.11.) MÖK határozat

A Dr. Komjáthy László Díj Káldi Géza a Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program kortárssegítője részére történő adományozásáról „a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy” kategóriában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

64/2021. (VI.11.) MÖK határozat

A Dr. Komjáthy László Díj MÁRIA RÁDIÓ Vallási Szociális és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő adományozásáról „jogi személy vagy egyéb szervezet” kategóriában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

65/2021. (VI.11.) MÖK határozat

A Dr. Komjáthy László Díj rendhagyó módon történő átadásával kapcsolatos intézkedésről a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben