Accessibility Tools

Skip to main content

A ciklus utolsó ülését tartotta a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Munkaterv szerinti utolsó ülését tartotta a Veszprém Megyei Közgyűlés szeptember 25-én, a veszprémi Megyeháza Szent István termében.

Az ülés megkezdése előtt Polgárdy Imre alelnök rövid visszatekintésben emlékezett meg az elmúlt négy év megyei önkormányzatot érintő eseményeiről. Kiemelte, a ciklus kezdetén a megye legfőbb feladata az intézményfenntartás volt. Széleskörű ágazati intézményrendszerrel működött, azonban már jól láthatóak voltak a folyamatos financiális és hatásköri problémák. A működésben a legnagyobb gondot az ellátandó feladatok és a finanszírozás aránytalansága jelentette. Hangsúlyozta, 2012-ben a megyei önkormányzatok és volt intézményeik, több mind húsz év nehézségeit maguk mögött hagyva új lehetőséget kaptak. A konszolidációnak köszönhetően sikerült egy új, működőképes önkormányzati struktúrát kialakítani, s megyénk területfejlesztésének alapköveit lefektetni.
Kiemelendőnek tartotta, hogy létrehozásra került és hatékonyan működik a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint a Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A Kollégiumi munka által megvalósuló összefogás legfrissebb eredményeként az elmúlt héten lebonyolításra került az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégia (S3) megyei workshopja, melynek eredményeként Veszprém megye társadalmi, gazdasági és tudományos életének meghatározó szereplői közösen gondolkodva, jövőbe mutató javaslatokat fogalmaztak meg.
A közgyűlés zárt ülésen határozott arról, hogy Veszprém megye zeneművészeti közéletében betöltött meghatározó szerepe, kiemelkedő színvonalú művészeti tevékenysége elismeréseként a köztiszteletben állt Csincsi Ferenc részére posztumusz Veszprém Megye Tiszteletbeli polgára címet adományoz. A testület a megye életében a közösség javára kifejtett kimagasló és tartósan eredményes tevékenysége és zeneművészeti szakmai munkásságának elismeréseként Horváthné Bakos Ilona népzenetanárt, művészeti vezetőt, a Vass Lajos Népzenei Szövetség alelnökét Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben részesítette. A közgyűlés a megye fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében végzett példaértékű közéleti munkássága elismeréseként Ékes József országgyűlési képviselőt szintén Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetést adományozott.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz Németh Tamás tűzoltó ezredes, katasztrófavédelmi igazgató fűzött szóbeli kiegészítést, melyben kiemelte, a csapadékos időjárás ellenére 2014-ben, - a tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva - mintegy 40%-al kevesebb rendkívüli káresemény történt a megyében. Dr. Góra Zoltán tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese hangsúlyozta: 2012 után jelentős változások történtek a szervezetben. Céljuk, hogy az ország területén 25 percen belül bárkinek segítségére tudjanak sietni.
Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről Dr. Radovits Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke adott tájékoztatást, melynek során hangsúlyozta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai szervezetei egyet értenek a munkaigényes ágazatok fejlesztését előirányzó kormányzati szándékkal, amely Veszprém megyének kiemelt jelentőségű.
A jövő alapjait meghatározó dokumentumról döntést hozva fogadta el a testület Veszprém Megye Területfejlesztési Programját, továbbá a Balaton Kiemelt Térség Programjának véleményezésére is sor került. A ciklus utolsó munkaülésén fogadta el a testület a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről készített részletes hivatali beszámolót, valamint a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Az ülés berekesztését megelőzően Polgárdy Imre alelnök köszönetét fejezte ki képviselőtársainak, a megye közigazgatási, társadalmi gazdasági, tudományos élete vezetőinek, valamint dr. Imre László megyei jegyzőnek, és a hivatal munkatársainak a ciklus folyamán végzett közös munkáért.