Accessibility Tools

Skip to main content

Alapvető jogszabályok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


Közzétételi egység:
A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre.


A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:


Magyarország Alaptörvénye

1990. évi LXV. törvény – a helyi önkormányzatokról

1996. évi XXI. törvény – a területfejlesztésről és a területrendezésről

2004. évi CXL. törvény – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi I. törvény – a sportról

2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCV. törvény – az államháztartásról

2011. évi CXCIX. törvény – a közszolgálati tisztviselőkről

2012. évi I. törvény – a Munka Törvénykönyvéről

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozatai