Accessibility Tools

Skip to main content

VESZÉLYHELYZET 2020. március 11. - 2020. június 18.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére, amelyet az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint 2020. június 18. napjával szüntetett meg.

A különleges jogrendben a veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok a Veszprém Megyei Önkormányzat működését is befolyásolták.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:
“Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja”

Fentiekre tekintettel, a veszélyhelyzet idején a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és annak bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva, a megyei közgyűlés elnöke az alábbi döntéseket hozta meg:

 

rendeletek    hatarozatok