Accessibility Tools

Skip to main content

F E L H Í V Á S bírósági ülnökök jelölésére

2023. március 27

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A Veszprémi Törvényszékre összesen 10 fő, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 510. §-a szerinti, és 7 fő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdése szerinti ülnököt kell választani, melyből 1-1 ülnököt a Veszprém Vármegyei Német Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat választ.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése e tárgyban 2023. április 27-én tart munkaülést.

A bírósági ülnökké jelöléshez az ehhez szükséges nyomtatványt, továbbá a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot kitöltve, valamint 30 napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet és azt a tényt igazoló hatósági (erkölcsi) bizonyítványt, hogy a jelölt nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, legkésőbb

2023. április 19. napján 14.00 óráig

szíveskedjen a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodája (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., I. em. 109.) részére eredetben megküldeni, vagy ott személyesen leadni. Az ülnökök jogait és kötelezettségeit külön tájékoztató tartalmazza.

Bővebben...