Accessibility Tools

Skip to main content

Közérdekű adatok


1.

 Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.

 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.
II.
III.

Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői

- Szerv vezetői és szervezeti egységek vezetői
- Testületi tagok és beosztásuk

1.2.

Felügyelt költségvetési szervek

I.

Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek

1.3.

Gazdálkodó szervezetek

I.

A szerv tulajdonában (vagyonkezelésében) álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek (NINCS)

1.4.

Közalapítványok

I.

A szerv által alapított közalapítványok 

1.5.

Lapok

I.

Lapok (NINCS)

1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7.

Költségvetési szervek

 

- szerv adatai
- alapító határozat
- alapító okirat

2.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

- alapvető jogszabályok
- rendeletek
- határozatok
- SZMSZ
- adatbiztonsági szabályzat
- önként vállalt feladatok

II.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (NINCS)

III.

Közszolgáltatások (NINCS)

IV.

A szerv nyilvántartásai (NINCS)

V.

Nyilvános kiadványok

- VVÖ közlönye - ingyenes

VI.

Döntéshozatal, ülések

- döntés előkészítés rendje (SZMSZ III. fejezet)
- állampolgári közreműködés (SZMSZ III. fejezet 5. pont)
- döntéshozatal eljárási szabályai (SZMSZ III. fejezet 9-11. pont)
- üléseinek helye, ideje
- üléseinek jegyzőkönyvei
- tervezett üléseinek ideje
- üléseinek látogathatósági rendje (SZMSZ III. fejezet 6. pont)
- üléseinek napirendje
- döntéseinek felsorolása
     rendeletek
     határozatok

VII.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

- döntéseinek felsorolása
     rendeletek
     határozatok
- döntéshozatal dátuma
- szavazásainak nyilvános adatai
- koncepciók
- véleményezők észrevételei

VIII.

Pályázatok

IX.

Hirdetmények

X.

Közérdekű adatok igénylése

XI.

Közzétételi listák (NINCS)

3.

Gazdálkodási adatok

3.1.

A működés törvényessége, ellenőrzések

I.
II.
III.
IV.
V.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika 

3.2.

Költségvetések, beszámolók

I.
II.
III.

Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása

3.3.

Költségvetések, beszámolók

I.


II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

A foglalkoztatottak
- számviteli beszámoló 2014 elött 34,35,36 ürlap
számviteli beszámoló 2014 után 08,09 ürlap
Támogatások
Szerződések
Koncessziók (NINCS)
Egyéb kifizetések (NINCS)
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzés
Közbeszerzési tervek
- Közbeszerzési összegzések
- Közbeszerzési szerződések

Egyéb közérdekű információk


Közbeszerzési dokumentumok


Üvegzseb dokumentumai


Koncepciók


Kitüntetések

Dr. Komjáthy László-díj

2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj

2014, 20152017, 2018, 2019


Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

2010, 20142017, 2018


Veszprém Vármegye Érdemrendje

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 20002001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 20092010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 20182019, 2020,


Pro Comitatu

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 20022003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022