Accessibility Tools

Skip to main content

Tájékoztatók

2024. május 22.

Intézményi térítési díjak 2024

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Veszprém Vármegyei Kirendeltség illetékességi területén működő intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2024. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjakról szóló közlemény Bővebben...
2023. február 20.

Gondosóra program

A Magyarország kormánya által biztosított Gondosóra program a 65 év feletti, otthonukban élő magyar állampolgárok biztonságát szolgálja a közvetlen környezet bevonásával. A szolgáltatás segíti a generációk közötti szakadékok áthidalását, a törődésen keresztül a mélyebb emberi kapcsolatok…
2022. április 01.

Intézményi térítési díjak

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működőintézmény székhelyén, illetve telephelyein 2022. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjak. Bővebben...
2022. január 21.

TÁJÉKOZTATÓ Falu- és tanyagondnoki képzésről

2021. január 1-től a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A képzésre vonatkozó…
2020. április 06.

Önkormányzati Tudástár

2021. évi 1. szám: Önkormányzati hírlevél 2. szám: Önkormányzati hírlevél 2020. évi 20. szám: Önkormányzati hírlevél 19. szám: Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről 12. szám: Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó…