Accessibility Tools

Skip to main content

Nemzetiségi Önkormányzatok

Területi Nemzetiségi Önkormányzatok

32. § (1) A területi nemzetiségi önkormányzatok önálló jogi személyként Veszprém vármegye közigazgatási határain belül egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják el a törvényben meghatározott feladataikat.

(2) A közgyűlés az átruházható feladat- és hatáskörét – a hatósági feladat- és hatáskörök kivételével – a területi nemzetiségi önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére megállapodás alapján átruházhatja.

33. § (1) A vármegyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges helyiség használatot Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosítja.

(2) A vármegyei önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak szerint biztosítja a területi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

34. § A közgyűlés nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottsága az Ügyrendi Bizottság, melynek munkájában a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei tevékenységi körükre vonatkozó tanácskozási joggal vesznek részt.

Roma Önkormányzat

Veszprém Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:

 Vezetőség Tagok:
Babai János
elnök
Orbán István
általános elnökhelyettes 

Erdős László
Pádár István
Sándor Endre Géza
Horváth Károly Mihály
Dömötör Norbert
  


Veszprém Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság tagjai

Sándor Endre Géza bizottság elnöke
Erdős László bizottság elnökhelyettese
Pádár István bizottság tagja


Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő ülése: 


Német Önkormányzat

Veszprém Vármegyei Német Önkormányzat testületének tagjai:

Vezetőség Tagok:
Heilig Ferenc László
elnök
Simonné Rummel Erzsébet
elnökhelyettes 

Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita
Molnár Hajnalka
Pillerné Fódi Ilona Erzsébet
Vidáné Varga Krisztina
Weisz Tibor


Veszprém Vármegyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottság tagjai:

Pillerné Fódi Ilona bizottság elnöke
Vidáné Varga Krisztina bizottság elnökhelyettese
Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita bizottság tagja


Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat következő ülése:

< >