Accessibility Tools

Skip to main content

A Bakony a mi otthonunk!

Megyei Identitásfejlesztési projektek megvalósítás.

Azonosító száma: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002

Kedvezményezett: Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Konzorciumi partner: Zirc Városi Önkormányzat, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Olaszfalu Község Önkormányzata, Csesznek Községi Önkormányzat

Az elnyert támogatás összege: 94.269.595,-Ft

Megvalósítás tervezett időtartama: 2021. szeptember 01. – 2023. november 30.

PROJEKT LEÍRÁS 

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői”

Megyei Identitásfejlesztési projektek megvalósítás.

Azonosító száma: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003

Kedvezményezett: Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Konzorciumi partner: Várpalota Város Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata, Tés Község Önkormányzata, THURY-VÁR Nonprofit Kft

Az elnyert támogatás összege: 88.428.805,-Ft

Megvalósítás tervezett időtartama: 2021. szeptember 01. – 2023. november 30.

PROJEKT LEÍRÁS 

Okos város

OKOS kistérség közösségi kerékpárrendszer tanulmányterveinek elkészítése

Azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00037

Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat

Konzorciumi partner: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Az elnyert támogatás összege: 25.000.000,-Ft

A projektelőkészítés során legfeljebb 5 db projektelőkészítő dokumentum (megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, költség-haszon elemzés, megalapozó dokumentumok) készítése várható.

PROJEKT LEÍRÁS 

Óvodai és bölcsődei fejlesztések

Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében

Azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00030

Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat

Konzorciumi partner: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Az elnyert támogatás összege: 25.000.000,-Ft

A projektben az óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítésére kerül sor.

PROJEKT LEÍRÁS 

Felszíni csapadékvíz elvezetés

Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében

Azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00032

Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat

Konzorciumi partner: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Az elnyert támogatás összege: 70.000.000,-Ft

A projektben a települések felszíni csapadékvíz elvezető hálózatainak projektelőkészítő tanulmányai elkészítésére kerül sor.

PROJEKT LEÍRÁS 

Energiahatékonysági fejlesztések

Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében

Azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00033

Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat

Konzorciumi partner: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Az elnyert támogatás összege: 85.000.000,-Ft

A projektben a települések energiahatékonysági fejlesztéseinek (energetikai tanúsítvány és/vagy audit) előkészítésére kerül sor.

PROJEKT LEÍRÁS 

PEA - stratégia dokumentumok

A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumainak kidolgozása

A projektben a 2021-27 programozási időszak stratégiai tervezési dokumentumai készülnek el.

A stratégiai dokumentumok:

  • Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása; a megyei Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek
  • Megyei Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása
  • Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv készítése

PROJEKT LEÍRÁS 

 

„Ébresszük újra a Somlót”

Fő kedvezményezett (Konzorciumvezető): Veszprém Vármegyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Konzorciumi tagok: Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvárhely, Szabadság tér 1.
Nagyalásony Község Önkormányzata 8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29.
Somlóvásárhelyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8481 Somlóvárhely, Szabadság tér 1.

A projekt elsődleges helyszíne Somlóvásárhely.
Az elsődleges helyszín mellett programok, rendezvények megvalósítása történik Nagyalásonyban és Veszprémben.

A projekt fő célja a közvetlenül Somlóvásárhely, Nagyalásony lakossága helyi identitásának, kötődésének erősítése.
A közvetlen helyi kötődés mellet a megye identitás erősítése is cél.

Ezen célt szolgálják az elfogadott Támogatási szerződésben szereplő programok, rendezvények (pl: elszármazottak találkozója, megye nap, tudás megosztás, kulturális programok).

A projekt szakmai megvalósítására (rendezvények, programok, stb.) 2021. és 2022. években került sor.

A programokon, rendezvényeken több, mint 2400 fő vett részt.

A projekt eredményeit a részvételi fórumokon ismerhette meg a helyi lakosság.

A projekt fizikai befejezése a nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek teljesítésével 2023. február 15-én teljesült.

Köszönjük az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatását.

PROJEKT LEÍRÁS 

EFOP

Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés

A nyertes pályázat azonosító száma: EFOP-1.6.3- 17 2017-00009 A támogatásban elnyert összeg: 74 976 000, -Ft, a támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: 100% A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12. 01. A projekt fizikai befejezésének napja: 2021. 05. 31.

A PROJEKT LEZÁRULT 

Fenntartható Energia és Klíma

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyébe

A szerződött támogatás összege: 88,46 M Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30.

A projekt tényleges fizikai befejezése: 2019. október 31.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001

5 konzorciumi partner vesz benne részt (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota)

PROJEKT LEÍRÁS 

Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért

Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Projekt azonosító száma: TOP- 5.1.1-15-VE1-2016-00001
Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Önkormányzat
Konzorciumi partnerek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szerződött támogatás összege: 1 900 000 000 Ft
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023. november 30.

Projekt leírás 

Veszprém Megyei Klímastratégia

Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében

A szerződött támogatás összege: 30,00 M Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00016

PROJEKT LEÍRÁS