Accessibility Tools

Skip to main content

Veszprém Megye Hatályos területrendezési Terve (2020.01.12-től)

15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
A Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről

Rendelet melléklete:

2.              Szerkezeti terv

3.1            Országos Ökológiai Hálózat magterülete, Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója,
                 Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete

3.2            Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

3.3            Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

3.4            Tájképvédelmi terület övezete

3.5            Világörökségi várományos terület által érintett települések

3.6            Vízminőségvédelmi terület övezete

3.7            Nagyvízi meder övezete

3.8            Honvédelmi és katonai célú terület övezete

3.9            Ásványi nyersanyagvagyon övezete

3.10          Rendszeresen belvízjárta terület övezete

3.11          Földtani veszélyforrás terület övezete

3.12.1       Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete

3.12.2       Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete

3.12.3       Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete

3.12.4       Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete

3.12.5       Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségeinek övezete

3.12.6       Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális      fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő térség településeinek övezete

 

88/2019. (XII.12.) MÖK határozat:
Döntés a Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról

Határozat melléklete:

  1.  Veszprém megye területrendezési tervének 2019. évi módosításához kapcsolódó ajánlások

 Veszprém megye 2020. január 11-ig hatályos megyei területrendezési terve megtekinthető erre a linkre kattintva.