Accessibility Tools

Skip to main content

TÁJÉKOZTATÓ Falu- és tanyagondnoki képzésről

2022. augusztus 30

2021. január 1-től a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el.

Bővebb...