Accessibility Tools

Skip to main content

Az INFH és az ADETEF is segít

2010. november 15
A Veszprém Megyei Önkormányzattal régóta aktív kapcsolatot ápoló Francia-Magyar Kezdeményezések Egyesülete budapesti munkatársaik, José Osete és Szalmási Szilárd révén folyamatosan tájékozódtak a megyében kialakult katasztrófahelyzetről, majd első megrendültségüket követően a segítségnyújtás összehangolásán fáradoztak.
Értesüléseiket megosztották a franciaországi partnerönkormányzatokkal és a Magyarországgal kapcsolatban álló önkormányzati szövetségekkel.
A Francia-Magyar Kezdeményezések vezetése egyhangú szavazással támogatta, hogy 2000 EUR-val járuljanak hozzá a Megyei Önkormányzat Újjáépítési terveihez.
Agnés Arcier, a Francia-Magyar Kezdeményezések alelnöke, az ADETEF (a francia Gazdasági és költségvetési minisztérium nemzetközi együttműködési ügynöksége) elnöke, az ADETEF nevében további 1000 EUR-val egészítette ki a fenti összeget.
Így összesen 3000 EUR kerül majd utalásra a megye által erre a célra létrehozott bankszámlára.
Chalender úr, a Francia-Magyar Kezdeményezések tiszteletbeli elnöke, az ADETEF nevében pedig Agnes Arcier asszony, a Francia-Magyar Kezdeményezések egyesületének tagjai és munkatársai, valamint a francia önkormányzati partnerek szeretnék kifejezni támogatásukat és szolidaritásukat a sokat szenvedett lakossággal és egyben kifejezni bizodalmukat is polgártársai nagyszerű képességében, amellyel felül fognak kerekedni az őket ért megpróbáltatásokon.

Összes hír 2009-től napjainkig