Accessibility Tools

Skip to main content

Elfogadták a megyei önkormányzat költségvetését

2011. március 02
A megyei önkormányzat 2011. évi költségvetése tizenötmilliárdos kiadás mellett 893 millió forintos működési hiányt irányoz elő.
 
A megyei közgyűlés február 24-ei ülésén Orbán Imre képviselő napirend előtti hozzászólásában emlékezett meg a kommunizmus áldozatairól.
A képviselők a közgyűlés napirendi pontjainak többségében kérdések és hozzászólások nélkül határoztak. Vita a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés ügyében alakult ki: Pusztai István frakcióvezető hozzászólásában a hiány jelentős részének forrásaként az indokolatlanul nagy összegű kötvénykibocsátást és  a kiszervezett intézményi energiaszolgáltatást említette meg.
Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei Közgyűlés elnöke szerint a problémákat a megyei önkormányzatra egyre nagyobb számban háruló feladatok, a redukálódó központi források és az illetménybevételek elmaradása okozzák. A közgyűlés által a csütörtöki ülésen elfogadott költségvetés a működési és fejlesztési kiadások visszafogását és vagyontárgyak értékesítését is tervezi. A tervek szerint teljesen átalakítják az együttműködés kereteit a középiskolával rendelkező települési önkormányzatokkal és szociális intézményeket is összevonnak. A megye a középiskolájukat átadó települési önkormányzatoktól ezentúl 35 százalékos hozzájárulást igényel, ha garanciát várnak az intézmény működtetésére, fenntartására.
Kérdés és hozzászólás nélkül fogadták el a képviselőkVeszprém megye 2011-2016, közötti időszakát szabályozó környezetvédelmi programját is. mely az alábbi célállapotot fogalmazta meg: A megye a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, célszerűen használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a komfortérzet fokozását, és a biológiai sokféleség megőrzését. Környezeti értékeinek számbavételével, azok folyamatos megóvásával, a védett és védelemre méltó természeti értékek megóvására, fejlesztésére törekszik. Kiemelten foglalkozik az épített környezet, táji értékek megőrzésével, mindent elkövet annak érdekében, hogy a megye környezeti állapotot befolyásoló tényezők kedvezőtlen hatását minimalizálja. Erősíti a környezeti tudatot a megye lakosságában, tudatosítja értékeit a megyébe látogatókkal.
Szintén kérdés és hozzászólás nélkül fogadták el a képviselők a megyei területrendezési tervmódosítását is, amelyalapvetően meghatározza a megyei területfelhasználás feltételeit és műszaki infrastrukturális hálózatainak térbeli rendjét, elősegítve a területfejlesztést, valamint a területi, táji és természeti adottságok megőrzését és védelmét.
A szociális intézmények strukturális átalakításának ügyében szintén vita alakult ki. Az előterjesztés szerint júliustól a devecseri, a külsővati, a peremartongyártelepi és a szőci intézmény a pápakovácsi idősek otthonába integrálódik, a lesencetomaji, a sümeg-nyírlakpusztai és a veszprémi pedig a dákai intézménybe olvad. A szocialista Lévai József és Pusztai István előkészítetlennek, indokolatlannak minősítette a elképzeléseket. A megyei módszertani szerepet betöltő külsővati intézmény integrálását különösen elhibázottnak tartották.
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző véleménye szerint szakmailag és gazdaságilag is racionális javaslatot dolgoztak ki, és az integráció által 80 millió forint megtakarítás várható.

Összes hír 2009-től napjainkig