Accessibility Tools

Skip to main content

Az összetartozást hangsúlyozták

2011. március 16
Sepsiszentgyörgyön a Lengyelországból érkezett Erdélyi Körkép fotós reprodukcióját március 15-től tekinthetik meg. Az alkotás a legmagyarabbként nyilvántartott lengyel városból, Tarnówból érkezett Veszprém megye segítségével Háromszékre. A körképen látható nagyszebeni csata a Bem Apó által vezetett Erdélyi Hadjárat befejező csatájaként vonult be a történelembe, amikor is a szász város elfoglalásával, Erdély teljes területéről kiűzték az idegen csapatokat. Az Erdélyi Körkép reprodukciója ez év október 15-ig lesz látható Sepsiszentgyörgy központjában, a Bodok szálló előtti téren.
 
A körkép háromszéki avatásán Tamás Sándor elmondta: „Ez a körkép a barátság, a győzelem körképe. A győzelem a magyarok, székelyek és lengyelek közös sikere, Bem József generális - a magyarság Bem Apója vezetése alatt. Mi tudjuk, hogy az igazán erős egység a sokféleségből születik. Amikor sokféleségünkből igazi összefogás születik, akkor nem egymás kárára, hanem egymást erősítve gyarapodunk. Hiszen mindannyian tudjuk, azok is, akik itt vagyunk, azok is, akik csak leskelődnek utánunk, hogy Székelyföld megmentése annak az erőnek és akaratnak a diadala, amely sokszor a kilátástalanság állapotából is képes talpra állni.”
 
Kovács Norbert, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke rámutatott: az állampolgárság megszerzésének lehetőségével a határon túlra szakadt magyarok újra hivatalos részévé válhatnak a nemzetnek. A tarnówiak képviseletében Grzegorz Gotfried szólalt meg: a lengyelül beszélő tanácsos szövegét nem hivatásos tolmács, hanem a Tarnówi Lengyel – Magyar Baráti Társaság egyik tagja tolmácsolta. Gotfried úgy véli, hogy a lengyelek és magyarok közti évszázados barátságra Erdélyben is lehet építeni.
 
A sepsiszentgyörgyi ünnepség az 1848-as szabadságharcosok emlékművénél koszorúzással folytatódott, majd ezt követően a színház előtt felállított színpad elé vonult be a 11. Huszárezred és az uzoni huszárok. Antal Árpád András polgármester ünnepi köszöntőjében a forradalomban férjeikhez, apáikhoz hasonlóan fontos szerepet vállaló nők szerepéről beszélt: „Miközben emlékezünk a harcban jeleskedő ifjak tetteire, sokszor megfeledkezünk azokról a lányokról és asszonyokról, akik a férfiakkal vállvetve az otthon, a tűzhely frontján küzdötték át a háborúk vészterhes napjait. Azokra a háromszéki nőkre gondolok, akik kitartóan hazavárták férjüket a harcokból, akik odaadták az utolsó kanalakat is a házból, hogy legyen miből Gábor Áronnak ágyút önteni.”
 
„Felvirradt újra a magyarság napja nagyon hosszú idő után már megint jó magyarnak lenni! Az eszmék, melyek fontosak voltak negyvennyolcban, nem vesztek el, ma egy sokkal jobb és szebb világ hajnalán a Kárpát medencét egy erősödő székely és magyar nemzet lakhatja be” – fogalmazott a városatya.
 
A sepsiszentgyörgyi rendezvényen megközelítőleg 6 000 ember hallgatta végig Szilágyi Zsolt énekművész, a Rétyi Kovács András Fúvószenekar, Kádár Gyula történész, illetve a Százlábú Ifjúsági Néptáncegyüttes előadását. A legnagyobb sikert mégis Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Sándor Színház igazgatójának előadásában Dsida Jenő Psalmus Hungaricus-a aratta. A megemlékezést a Magyar-, illetve a Székely Himnusz zárta.
 

Összes hír 2009-től napjainkig