Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a Megyei Közgyűlés

2011. május 02
A Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésének kezdetén Dr. Töreki Sándor megyei rendőr főkapitány beszámolóját hallgatták meg a képviselők. A megyék sorában a bűnüldözési mutatókat tekintve az előkelő negyedik helyet foglalja el Veszprém megye – mondta a főkapitány. Az elért eredményekkel kapcsolatban minden képviselőcsoport köszönetet mondott a megyei rendőrségnek.
 
Ezt követően zárt ülésen határoztak az új megyei főjegyző személyéről, valamint döntés született az új bírósági ülnökökről is. A megyei főjegyzői feladatokat május elsejétől Dr. Imre László látja el, aki az elmúlt tíz évben Tapolca város jegyzőjeként tevékenykedett.
A képviselők elfogadták a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programját is, amely a kormány új gazdaságpolitikai koncepciójával harmonizálva a megyékre háruló változó feladatokhoz és financiális lehetőségekhez igazodik.
Szintén zárt ülésen határoztak a Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Kft. létrehozásáról, valamint a Csolnoky Ferenc kórháznak nyújtandó tagi kölcsön ügyében is. Döntés született több megyei fenntartásban működő egészségügyi és szociális intézmény integrációjáról, amely várhatóan évi 58 millió forintos megtakarítást eredményez a megyei önkormányzat számára. Az intézményi egyesítés ezen felül, elsősorban a központosított beszerzéseknek köszönhetően további több millió forintos megtakarítást jelenthet évente.

Dr. Imre László a Veszprém Megyei Önkormányzat új főjegyzője, Lasztovicza Jenő elnök társaságában

Összes hír 2009-től napjainkig