Accessibility Tools

Skip to main content

Dolgos nap a Pápakovácsi Idősek Otthonában

2011. július 04
Az „Önkéntesség Európai Éve” jegyében született hagyományteremtő szándékú döntés arról, hogy a Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményünk, a Pápakovácsi Idősek Otthona életének aktív részesévé válhatunk egy napra és a náluk elvégzett önkéntes munkával ünnepeljük meg a 2011-évi Köztisztviselők Napját.
A Megyei Önkormányzat vezetőinek és a hivatal dolgozóinak rendkívül szívélyes fogadtatásban volt része, az intézmény kapuin belépve június 29-én. Az Otthon lakói, dolgozói, valamint Forsthoffer Erzsébet igazgató asszony már-már zavarba ejtő odafigyeléssel vették körül a közmunkára érkezőket. Az igazgató asszonynak Kovács Norbert alelnök köszönte meg a szeretetteljes fogadtatást.
A napi munkavégzés területei az intézményvezető asszonnyal történt egyeztetés alapján kerültek meghatározásra. A hatékony segítségnyújtás érdekében több csoportba osztva segédkeztek a megyei önkormányzat vezetői és alkalmazottai. Az Idősek Otthona dolgozói által vezetett munkacsoportok elvégezték egy 4 hektáros mezős terület megtisztítását, egy melléképület külső falának festését, egy raktárépület nyílászáróinak csiszolását és festését. Ezzel párhuzamosan a parkosított területek fűnyírása is megtörtént, valamint takarítási feladatokra, ablakok tisztítására is sor került. A mentálhigiénés munkában segíteni vágyók az Otthon lakóival folytatott beszélgetéssel járultak hozzá a közmunka naphoz.
Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Norbert és Polgárdy Imre alelnökök társaságában a bográcsgulyás elkészítésén fáradozott, míg Dr. Imre László Főjegyző a melléképület festésében vett részt.
A délután folyamán került sor a Köztisztviselői Nap keretében a Törzsgárda jutalmak átadására, majd a Pápakovácsi Délibáb Színjátszó csoport „Ép testben épp, hogy élek-című előadása és a dákai intézmény műsorát is megtekinthették a jelenlévőket.
Az otthonban töltött rendkívül jó hangulatú, hasznos „közmunka nap” hozzájárult az emberi kapcsolatok elmélyítéséhez, és egyaránt élményt jelentett az érkezőknek és ott lakóknak, dolgozóknak.
 

Összes hír 2009-től napjainkig