Accessibility Tools

Skip to main content

Ismét sikeres Nyári Amerikai Iskola

2011. július 04
Habár ők nem is tudták, hogy idén az önkéntesség éve van Európában, nekik enélkül is magától értetődő volt a nyári európai „szabadság”, vagyis a munka itt Veszprémben.
Önként és örömmel jöttek a kapcsolatépítés jegyében.
A Nyári Amerikai Iskola célja, hogy erősítse a globális egyetértést, összhangot, javítsa a kulturális együttműködést, kiterjessze és továbbfejlessze a magyar és amerikai partnerek közötti kapcsolatokat, megismertesse Ohio államot és annak felsőoktatási intézményeit: a Toledói Egyetemet; a Bowling Green Állami Egyetemet és a Lourdes College leendő egyetemet.
Az oktatók különösen fontosnak tartják a fiatal generációk vezetői képességeinek fejlesztését, hogy kreatív ötleteikkel hozzájárulhassanak a Magyarország és Északnyugat-Ohió közötti gazdasági, oktatási és kulturális programok kölcsönösen előnyös kibővítéséhez.
Dr. Dariel Jacobs Phd.docens, a serdülő- és fiatalkorú oktatási programok igazgatója a Lourdes College Szakmai Tanulmányok Iskolájában.
Patricia K. O’Connell Phd.docens, a Vezetői Tanulmányok docense a Lourdes College Szervezeti Vezetés mester programjában.
Dr. Paul Longenecker Phd.adjunktus, Lourdes College Üzlet és Vezetés Kollégiumának adjunktusa.
Adam Longenecker idén végzett az Ohiói Állami Egyetem történelem szakán.
Medea Loibl frissen vette át diplomáját a Bécsi Egyetem Társadalom és Kulturális Antropológia szakán, szakterülete a fejlődő országok segítése és immáron egy éve tart szemináriumokat a Bowling Green Állami Egyetemen.
Céljuk a globális orientáltságú vezetői tudás, képesség és megfelelő attitűd kialakítása, bemutatása a veszprémi fiatalok csoportjában. Amerikai oktatási módszerekkel igyekeztek a résztvevőket a kreatív gondolkodásra, határozott kommunikációra és csapatmunkára buzdítani megismertetve velük a sikeresség titkait.
Az Egyesült Államokban, mint tudjuk nap mint nap újabb és újabb kutatási eredmények látnak napvilágot, néha a leghihetetlenebb témákat illetően is. A mostani vezetőképzés viszont egy gyakorlati megközelítésű felmérés eredményeire épült, amely keretében több, mint 400 munkáltató körében végzett felmérés eredményeként az derült ki, mit tartanak a cégvezetők az alkalmazottaik esetében a legfontosabb, sikert eredményező képességeknek:
  • professzionalizmus / munka etika
  • beszéd és írásos kommunikáció
  • csapatmunka / együttműködés
  • kritikus gondolkodás / probléma megoldás
Ezeket a készségeket állították az idei Nyári Amerikai Iskola középpontjába, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet intézményrendszerén belül működő Amerikai Kuckó szervezett.
Lourdes College amerikai tanárai szeretnének a jövő évben saját intézményükben egy hasonló képzést, hogy ezáltal a távolságok és a nehéz költségvetési helyzet ellenére is minden irányba épülhessenek a kapcsolatok.
Akik lemaradtak a programról, de szívesen tennék aktívvá angol nyelvtudásukat, azokat várják az Amerikai Kuckó további programjain, ahol szinte mindig élő amerikai szó mellett csatlakozhatnak a résztvevők a társalgásokhoz, rendezvényekhez.
A Pannon Egyetem a program támogatásaként többek között díjmentesen biztosította az oktatáshoz elengedhetetlen, megfelelő technikai felszereltségű és internetkapcsolattal rendelkező helyszíneket.
A szervezők, Magasi Anikó a megye nemzetközi kapcsolatok és protokoll referense és Bertalan Judit az Amerikai Kuckó vezetője a diákok visszajelzései alapján pozitívan értékelték az egyhetes programot, és hangsúlyozták, azon lesznek, hogy a csereprogram a jövőben is folytatódjon lehetőség szerint amerikai helyszínen is.

Összes hír 2009-től napjainkig