Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a Megyei Közgyűlés

2011. október 03
Polgárdy Imre alelnök, valamint Pusztai István frakcióvezető napirend előtti hozzászólásával vette kezdetét a megyei önkormányzat szeptember 29-ei közgyűlése a Megyeházán, majd a képviselők zárt ülésen döntöttek Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetettjeiről.
 
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a zárt ülést követően jelentette be, hogy a december 15-ei ünnepi közgyűlésen dr. Barsi Balázs ferences rendházfőnök, dr. Bárdos Jenő egyetemi tanár és Prof. Dr. Nagy Attila János centrumvezető főorvos veheti át a kitüntetést kiemelkedő tevékenységéért.
A közgyűlés egyhangú döntésével kötelezettséget vállalt arra, hogy az integrált szociális intézmények informatikai rendszerének bevezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításához és az azt követő szerződéskötéshez a költségvetésében évente fedezetet fog biztosítani.
A képviselők a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása keretében döntöttek a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséről szóló MÖK határozat kiegészítéséről. Hozzájárultak a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény átmeneti jelleggel működési célra történő felhasználásához. Döntöttek a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása érdekében benyújtott TIOP- pályázathoz a korábban biztosított önrész összegének pontosításáról. A közgyűlés határozott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására ismételt igény benyújtásáról, valamint alapítványok támogatásáról is. A továbbiakban elfogadták a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról készített beszámolót is.
A közgyűlés lemondott a badacsonytomaji Szegedy Róza-ház, a nagyvázsonyi és a tihanyi Néprajzi múzeum valamint a devecseri Kastélykönyvtár ingyenes használati jogáról. Ezzel lehetővé vált az érintett települések számára, hogy az említett ingatlanok felújítására pályázatot nyújtsanak be.
A képviselők támogatták azt az előterjesztést is, mely szerint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. pályázhasson a pápai termálfürdő melletti, 2000 négyzetméteres területre.
A közgyűlés engedélyezte a megyei kórháznak a 200 milliós folyószámla hitelkeret év végéig történő meghosszabbítását, majd a képviselők elfogadták a megyei önkormányzat költségvetésének első félévi végrehajtását.

Összes hír 2009-től napjainkig