Accessibility Tools

Skip to main content

Rendkívüli Közgyűlés

2011. október 07
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti szándéknyilatkozatot tartalmazó megállapodásról
 
A Magyar Köztársaság Kormánya megkereste Magyarország valamennyi megyéjének elnökét annak érdekében, hogy közösen meghatározzák azon feladatokat, melyek elengedhetetlenül szükségesek - a megyei önkormányzatok fizetőképességének megőrzése mellett - ahhoz, hogy a kormány által elhatározott közigazgatási modellváltás a polgárok érdekében a lehető legösszehangoltabban menjen végbe.
 
A törvényelőkészítő munka során számtalan egyeztető tárgyalás folytatódik, melynek kereteit a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint érdekképviseleti szerv biztosítja. Ezen egyeztető tárgyalásokon jelent meg az igény a végbemenő társadalmi gazdasági folyamatok kereteinek meghatározása iránt.
Szem előtt tartva, hogy Magyarország Kormányának céljai, a célok megvalósításának alapelvei, illetve ez alapján a kormány és a megyei önkormányzatok feladatai egyértelműen kerüljenek megfogalmazásra, a Magyar Köztársaság Kormánya felkérte a megyei önkormányzatok képviseletét ellátó megyei közgyűlések elnökeit, hogy megállapodás formájában közös szándéknyilatkozatot tegyenek annak érdekében, hogy a tervezett változások - a nyilvánosság bevonásával - mindenki számára egyértelműek és azonosíthatóak legyen.
E szándéknyilatkozat annak érdekében fogalmazódott meg, hogy a jogszabályi változások a megyei önkormányzatokat ne érje felkészületlenül.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2011. október 07. napján megerősített megállapodásban foglalt alapelvek végrehajtására a megállapodás megkötését követően hatályba lépő törvény illetve a törvény végrehajtásához szükséges egyéb jogszabály alapján kerülhet sor.
A Veszprém Megyei Önkormányzat döntéseit a hatályos jogszabályoknak megfelelően fogja meghozni, s erről folyamatos tájékoztatást nyújt a közvélemény számára.
 

Összes hír 2009-től napjainkig