Accessibility Tools

Skip to main content

Város-Megye Egyeztető Bizottsági ülés a Megyeházán

2011. október 28

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetőinek részvételével Város-Megye Egyeztető Bizottsági ülésnek adott helyet a Megyeháza sajtószobája október 26-án.

Az első napirend tárgyalásának eredményeként a bizottság megállapította, hogy a 2011. évi megállapodásban foglalt kötelezettségek pénzügyi teljesítése mindkét önkormányzat részéről határidőre megtörtént. Ezt követően a bizottság tagjai a megállapodás végrehajtásáról szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadták.
Lasztovicza Jenő a második pont tárgyalása során a Petőfi Színház átadása érdekében korábban létrehozott munkacsoport működésének felfüggesztését javasolta, tekintettel arra, hogy a 2012. január 1-től várható jogszabályi változások alapján a feladatellátásra várhatóan más formában kerül sor. A javaslatot a bizottság, a munkacsoportban végzett tevékenység elismerése mellett egyhangúlag elfogadta.
Az egyéb napirend részeként Czaun János Veszprém városi képviselő a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ gyulafirátóti befogadó otthonában lakó fiatalkorúak beilleszkedési problémáinak orvoslására kérte a bizottság tagjait. Kovács Norbert, a megyei közgyűlés alelnöke jelezte, a gyermekek foglakoztatását biztosító eszközállomány, valamint a felügyelői létszám bővítésére is történtek intézkedések.

Összes hír 2009-től napjainkig