Accessibility Tools

Skip to main content

Megyei Védelmi Bizottsági Ülés a Megyeházán

2011. december 12

A várható jogszabályi változásoknak köszönhetően jelenlegi személyi összetételében utoljára ülésezett a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság december 8-án, a Megyeháza Gobelin termében.
Lasztovicza Jenő, a védelmi bizottság elnöke napirend előtt Antal Tibor tűzoltó századosnak, valamint Horváth Árpád zászlósnak a vörösiszap katasztrófa elhárítása során végzett áldozatos munkájuk elismeréseként emlékpajzsot adományozott.

Az első napirendi pont keretében a vizek kártételei ellen öt helyi védelmi bizottságnál végrehajtott gyakorlatok tapasztalatairól számolt be Németh Tamás tűzoltó alezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató. A második napirend során Kocsis Lajos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalának igazgatója adott tájékoztatást a védelmi bizottságnál végrehajtott felügyeleti ellenőrzés tapasztalatairól. Ezt Követően Váradi Károly bizottsági titkár számolt be a védelmi felkészítés 2011. évi megyei feladatainak végrehajtásáról.
Az utolsó naprendi pont tárgyalása során Lasztovicza Jenő elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2012. január 1-től a védelmi igazgatás rendszerében jelentős szervezeti változást rendel el az érvénybe lépő új Honvédelmi törvény, melynek értelmében a megyei védelmi bizottságok irányítása a megyei kormányhivatalokhoz kerül. Ennek értelmében a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság vezetését Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott veszi át.
Horváth Sándor leköszönő HM VH szakreferens helyét jövőre Huszár Péter alezredes, a nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság volt parancsnokhelyettese veszi át.
A bizottsági ülés befejezéseként munkájuk elismeréseként Lasztovicza Jenő elnök elismerő oklevelet adományozott Dr. Imre László főjegyzőnek, valamint emléktárgy jutalomban részesítette Kovács Sándor és Horváth Sándor ezredeseknek.

Összes hír 2009-től napjainkig