Accessibility Tools

Skip to main content

Veszprém megye vezetői aláírták a megyei intézmények átadásról szóló megállapodást

2011. december 16

Veszprém megye vezetői, dr. Kovács Zoltán, a Veszprém megyei kormánymegbízott és Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke aláírták a megyei intézmények átadásáról szóló megállapodást dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár jelenlétében december 13-án .

 2011. november 26-án lépett hatályba a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény.  Ennek értelmében 2012. január 1-jétől az állam veszi át a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési  intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményeket, azok adósság állományával együtt.  A törvény végrehajtására készült kormányrendelet melléklete az a megállapodás-tervezet, amelyet a törvény értelmében a megyei kormánymegbízott, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vezetői írnak alá.
Az átadás-átvételi megállapodások rögzítik azokat az intézményeket és vagyonelemeket, amelyek állami tulajdonba kerülnek.  Ezzel a megyei önkormányzatok és intézményeik komoly lehetőséget kaptak, hogy húsz év nehézségekkel és kudarcokkal teli időszaka után megszabaduljanak az adósságcsapdától, a mindennapi működési gondoktól és ehelyett megmaradó feladataik színvonalának emelésére, és az eddiginél erősebb jogosítványokkal a térségi és a megyei területfejlesztési, fejlesztéspolitikai feladatok ellátására koncentráljanak,  amely teljes mértékben a megyei önkormányzatok feladata lesz a jövőben.

Összes hír 2009-től napjainkig