Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a Megyei Közgyűlés

2012. június 18

A Veszprém Megyei közgyűlés június 14-én, a Megyeháza Szent István termében tartotta ülését. A napirendi pontok közül elsőként Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját hallgatták meg a képviselők. A kapitány kiemelte a vörösiszap katasztrófa során nyújtott rendőri feladatvégzések jelentőségét, valamint a kormányzati forrásból teljesen megújult Devecseri rendőrörs újjáépítését. Kiemelte, a halásos kimenetelű balesetek száma 2011. évben csökkent a megyében. Dr. Halmosi Zsolt rendőr tábornok, Országos Rendőrfőkapitány helyettes szóbeli kiegészítőjében hangsúlyozta, a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság bűnügyi felderítés tekintetében a 2. országos összehasonlításban, a bűnelkövetések számát tekintve 13. a megyék között. A rendőr tábornok hozzátette, az elmúlt évben kétezres nagyságrendről 640 főre mérséklődött a magyarországi halálos kimenetelű közúti balesetek száma, mellyel Magyarország Európai Uniós összehasonlításban a második helyen szerepel.

A továbbiakban a képviselők elfogadták az Önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó rendeletet, valamint a közösségellenes magatartások elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendeletet is.
Dr. Áder János köztársasági elnök rasszista, kirekesztő, gyűlölködésre okot adó megnyilvánulások elutasításával kapcsolatos felhívásához történő csatlakozást szintén támogatta a testület.
A közgyűlés a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba Stolár Mihály képviselőt, míg a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba Gaálné Vörösmarty Éva képviselő asszonyt delegálta.
Az ülés végén Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Katonáné, Bellovits Andrea, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője tájékoztatóját hallgathatták meg a képviselők. Az igazgató asszony felhívta a figyelmet, hogy a Veszprém megyében regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt időszakban csökkent, amelyben a kormány által elindított közfoglalkoztatási programnak jelentős szerepe van.

kgy20120216_1

Összes hír 2009-től napjainkig