Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a Veszprém Megyei Közgyűlés

2013. június 27

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkaterv szerinti nyilvános ülését tartotta 2013. június 27-én a Megyeháza Szent István termében.

Veszprém Megye Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a nemzeti összetartozás, egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében a megye értékeit összegyűjtse és elkészítse a megyei értéktárat, ezért a közgyűlés egybehangzó akaratnyilvánítással döntött a Veszprém Megyei Értéktár létrehozásáról, valamint annak működésével kapcsolatos feladatok ellátására megalakította a Veszprém Megyei Értéktár Bizottságot.
A Bizottság feladatkörében összegyűjti, azonosítja és rendszerezi a Veszprém megye területén megtalálható nemzeti értékek adatait, javaslatot tehet a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékeknek hungarikummá nyilvánítására.
A bizottság 2013. július 05. napjától kezdi meg működését. A bizottság összetétele:
Elnök: Dr. Horváth Zsolt, Alelnök: Lévai József, Tagok: Dobó Zoltán, Papp Tamás, Sárvári Csaba és Vörös Kálmán.

A közgyűlés a továbbiakban módosította a 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyre többek között az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2012-ben benyújtott „Az egészségre építve!” című pályázaton elnyert közel 10 millió forint összegű támogatás költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükséges.

Elfogadta a megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról, valamint a megye foglalkoztatási helyzetéről szóló beszámolókat, továbbá megtárgyalta és tudomásul vette a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről szóló tájékoztatót is.

Összes hír 2009-től napjainkig