Accessibility Tools

Skip to main content

Megyei útügyi miniszteri biztos lett a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

2013. augusztus 26

A Veszprém megyei közutak műszaki állapotának javítására és fejlesztésére irányuló koordinátori feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Lasztovicza Jenőt, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökét, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter.

A megyei útügyi miniszteri biztos feladata lesz a közutak műszaki állapotának javításával kapcsolatosan települési és lakossági igények összegyűjtése és koordinálása. Javaslatot tesz az egyes feladatok prioritására, amelyeket a közútkezelő a munkaterv összeállítása során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz.
A megyei útügyi biztos figyelemmel kíséri az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott előkészítés, illetve megvalósítás alatt lévő közúthálózat-fejlesztési projekteket. Operatív segítséget nyújt azok megvalósításához, összehangolja a szakmai és társadalmi érdekeket, véleményezi az országos fejlesztési tervek megyét érintő részeit, javaslatokat tesz az egyes projektekre vonatkozóan, amelyeket a beruházó a projektek előkészítése során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz.
A megyei útügyi biztos tevékenységéért díjazásban nem részesül.

Összes hír 2009-től napjainkig