Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a Veszprém Megyei Közgyűlés

2013. szeptember 19

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkaterv szerinti nyilvános ülését tartotta 2013. szeptember 19-én a Megyeháza Szent István termében.
Lasztovicza Jenő elnök a napirendi pontok tárgyalását megelőzően a megyei önkormányzat jövőjét nagymértékben meghatározó, a területfejlesztés szakterületét érintő közelmúltban megszületett kormányhatározatok Veszprém megyét érintő rendelkezéseiről tájékoztatta a közgyűlést.

Részletes ismertetőjében kiemelte, az 1495/2013.(VII.29.) Korm. határozat szerint a megyei szintű programokkal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok látják el, a Terület és településfejlesztési Operatív Program által meghatározott keretek között. A megyei alprogramok indikatív forráskerete összesen 450 milliárd forint. Ezen összeg megoszlása a felzárkóztatásra, mint szempontra figyelemmel megyénként történik. Veszprém megye tekintetében ez az összeg: 21.554,9 M Ft.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a megyei területfejlesztési tevékenység szempontjából nagy jelentőséggel bír a Kormány 1545-ös (1545/2013.(VIII.15.) határozata is, mely az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról szól. A Kormány e határozatában döntött arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1. napjától a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek.
Az elnök felhívta a figyelmet a meghatározó változást hozó 1428/2013. (VII.10.) Korm. határozatra is, mely többek között kitér a megyei területfejlesztési tervezést támogató ÁROP-1.2.11/A azonosító számú pályázatra. Kiemelendő módosulást hozott egyrészt a megyék által pályázható összeg tekintetében, hiszen az 50 millió Ft lehívható támogatást 90 millió Ft-ra emelte, s egyben elrendelte, hogy a pályázati konstrukció keretéből az érintett megyei önkormányzatok megyénként 10 millió forintot a regionális fejlesztési ügynökségek bevonásával a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt tervezési feladataik ellátása céljából használjanak fel. Mint a Balaton Fejlesztési Tanácsot alkotó egyik megye számára fontos információ, hogy a Kormányhatározat szerint e pályázatot megnyitották a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) számára is, s mintegy 100 millió forintot az általa ellátandó területi tervezési feladatokra használhat fel.

A napirendek tárgyalása során a képviselők elfogadták a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint módosításra került az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete is. A Közgyűlés támogatta továbbá a Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megye közötti együttműködési megállapodás meghosszabbítását és felülvizsgálta a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött megállapodásokat is. Az ülés során elfogadásra került a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatainak ellátásáról szóló beszámoló.

A képviselők Dr. Gelencsér András professzortól, a Pannon Egyetem gazdasági ügyekért felelős rektori biztosától részletes szóbeli kiegészítést kaptak „A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020)” című tájékoztatóval kapcsolatban.

Összes hír 2009-től napjainkig