Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a Veszprém Megyei Közgyűlés

2014. február 17

Munkaterv szerinti ülését tartotta a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 13-án, a Megyeháza Szent István termében. A közgyűlést Lasztovicza Jenő távollétében Polgárdy Imre alelnök vezette.

Az ülés folyamán a képviselők elfogadták az önkormányzati hivatal alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. A közgyűlés megállapította a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését, mely a javuló gazdasági környezetnek köszönhetően várhatóan stabil, kiegyensúlyozott működést tesz lehetővé az önkormányzat számára.
A testület felülvizsgálta a Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács közötti együttműködési megállapodásokat, jóváhagyták a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012-13 évi munkájáról, valamint az Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót, majd elfogadták a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított kiegészítő költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Az ülésen elfogadásra került a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal etikai kódexe.
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program véleményezése során a Közgyűlés megállapította, hogy Veszprém Megye Területfejlesztési programja és a vele összefüggő Környezet Értékelés dokumentációk egyeztetési változatai a továbbtervezés alapjául megfelelnek, a Partnerségi terv időarányos végrehajtása megtörtént. Ennek folytatásaként 2014. február 21-én, a Megyeházán a Megyei Területfejlesztési Program tervezői bemutatására és egyeztető fórumra kerül sor.

Összes hír 2009-től napjainkig