Accessibility Tools

Skip to main content

Ülésezett a megyei közgyűlés

2015. február 13

Munkaterv szerinti első ülését tartotta 2015. február 12-én a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyeháza Szent István termében.

Az ülés megkezdése előtt Polgárdy Imre elnök arra kérte képviselőtársait, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek a közelmúltban elhunyt Lasztovicza Jenő elnök úrra, munkásságára, akinek motivációja, mindig Veszprém megye fejlődése, Veszprém megye polgárainak jóléte volt!
A tiszteletadást követően a képviselők támogatták a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának, Dániel Mária Magdolna megválasztását, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítását, majd határoztak a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. A továbbiakban a képviselők elfogadták a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet. A Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletei közül a megyei díjak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) rendelet, valamint a vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2012. (VI.19.) rendeletet módosításáról is döntöttek. A közgyűlésen elfogadásra került a Megyei Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programja és döntés született a nemzetközi együttműködési megállapodás Kovászna megyével (Erdély) és Maine at Loire megyével (Franciaország) történő meghosszabbításáról és módosításáról. A közgyűlés felülvizsgálta a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásait, és elfogadták a megyei önkormányzat 2014. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről szóló tájékoztatókat és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról készített beszámolót.
Polgárdy Imre elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2015. február 11-én megtartott ülésén egy, a Bizottság mellett működő szakmai munkacsoport létrehozását kezdeményezte, melynek a feladata a bizottsági döntéseket megelőző szakmai véleményezés lesz. A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán Vörösmarty Éva, a bizottság elnöke elmondta, hogy a Veszprém Megyei Értéktár színvonalas feladatellátásához a Földművelésügyi Minisztérium - a Hungarikum Bizottság által megítélt - tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Veszprém Megyei Önkormányzatnak, amelyet a Hungarikumok és a megyei értéktár népszerűsítésével, a megyei márka kialakításával összefüggő feladatok megvalósítására fordítanak. A forrásból önálló arculat kialakítására, honlap fejlesztésre, szakmai konferenciák, továbbképzések szervezésére, valamint népszerűsítő kiadványok megjelentetésére kerülhet sor.

Összes hír 2009-től napjainkig