Accessibility Tools

Skip to main content

Közgyűlési napló

2015. október 13

A rendkívüli ülés kezdetén Göncz Árpádra a Magyar Köztársaság volt elnökére emlékezett Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése. A megyegyűlés tagjai egy perces néma felállással adóztak az író, műfordító, neves politikus munkássága, elévülhetetlen érdemei előtt.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sürgős felhívással fordult a megyei önkormányzatok felé: határozzák meg azokat a szolgáltatásfejlesztési célokat, amelyek észrevehetően javítanák a megyében élők ellátását. A válaszadás határideje: október 15. A közgyűlés a beérkező észrevételek és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium álláspontját megismerve, a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv kidolgozásához az alábbi – rangsor nélküli – javaslattal él.

  • A tömegközlekedési szolgáltatás áttekintése a differenciált igényekhez igazodóan, ide értve különösen az iskolabusz hálózat működtetését és a színházi buszjáratok biztosítását is.
  • A háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laboratóriumba.
  • Helyben történő egészségügyi szűrések a megye területén –mozgó prevenciós szolgálat.
  • Az utazó gyógypedagógiai hálózat mintájára utazó iskolapszichológus, felkészítő pszichológus hálózat kialakítása.
  • Helyi civil közösségek építése, megerősítése, támogatása, partnerség erősítése.
  • Alapellátási formák megjelenése, biztosítása, garantálása a bentlakásos intézmények vonatkozásában, mind szociális, mind gyermekjóléti területen (pl.: fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye), amelyek a bentlakásos intézményi férőhelyekre vállalkozóknak alternatívaként szolgálhatnak.
  • A „Koffer Színház” program, a színházak a faluban (járásban) program támogatása, továbbá kulturális előadássorozatok fejlesztése a könyvtárak bevonásával.
  • A duális képzés elindítása, technikai, szakmai hátterének megteremtése, továbbá üzemlátogatás, munkahelyek látogatása, a foglalkozások megismerése a pályaorientáció jegyében.

A javaslat elfogadása után a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjai a következő határozati javaslatról döntöttek: a testület támogatja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszűntetését, amennyiben az állam nem biztosítja a további működéshez szükséges forrást. A rendkívüli közgyűlés volt az az alkalom, amikor a képviselők először vehették kézbe a támogatott értéktár program keretében megszületett Veszprém megyei képeskönyvet. A többnyelvű, nagyon szép megjelenésű kiadvány Balajthy Zsuzsanna, az értéktár bizottság titkára gondozásában látott napvilágot.

Összes hír 2009-től napjainkig