Accessibility Tools

Skip to main content

Veszprém megyében fontos a közrend és közbiztonság, Dr. Komjáthy László Díjat adományozott a megyei közgyűlés

2016. május 06

Munkaterv szerinti munkaülését tartotta 2016. április 28-án a megyei közgyűlés, melynek kezdetén a Magyar Holocaust emléknapja alkalmából egy perces néma főhajtással emlékeztek a képviselők a holocaust magyarországi áldozataira.

Ezt követően zárt ülés keretében döntöttek a közelmúltban alapított Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról. E díjjal a közrend, a közbiztonság és bűnmegelőzés, területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példaértékű eredményeket elért személyek, szervezetek munkáját ismerik el a megyei közgyűlés tagjai. A jó együttműködésnek köszönhetően Dr. Töreki Sándor Veszprém Megye Rendőrfőkapitánya, Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere, valamint Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke egyhangú javaslata alapján három kategóriába született döntés.
A megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai kategóriában: Borbély Zoltán r. alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága Közrendvédelmi Osztályának osztályvezetője, a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy kategóriában: Zakar Zoltánné, kortárssegítő, jogi személy vagy egyéb szervezet kategóriában: a Veszprém Megyei Vadászkamara tevékenységét, munkáját ismerték el Dr. Komjáthy László Díjjal.

A nyílt ülés első napirendi pontjaként dr. Töreki Sándor rendőrfőkapitány adott számot Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról, mely beszámolót egyetértésben, a végzett munkát elismerve és megköszönve, fogadott el a közgyűlés.

A megyei közgyűlés elnökének javaslatára alelnököket választottak a megyei közgyűlés állandó bizottságaiba. Galambos Szilviát az Ügyrendi Bizottság, Császár Lászlót a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, Ferenczi Gábort a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, valamint Papp Tamást a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság alelnökévé választották. Az Értéktár Bizottság személyi összetételében további változás is történt, Pál Béla és Ferenczi Gábor lemondását tudomásul vette a közgyűlés, a bizottság új tagja Dániel Mária Magdolna lett.

Elfogadták a képviselők a 2015. évi költségvetés teljesítésének és pénzmaradványának elszámolását, és módosították a 2016. évi költségvetési rendeletet.

Tájékoztató tudomásulvételéről döntöttek a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének Dr. Markovszky György előterjesztése alapján a megye gazdasásának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2015. évi tevékenységéről, a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Kirendeltségének, valamint a „8-as főút” Térségfejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról.

Beszámolót fogadtak el a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatiról, az önkormányzat, valamint a hivatal közbeszerzéseiről, továbbá az önkormányzati hivatal elmúlt évben végzett tevékenységéről.

Kezdeményezte a közgyűlés a Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2016. évi módosítását, azzal, hogy a módosítás során mind az 1821/2015. (XI.12.) Korm. határozat szerint BKÜ forráskeret biztosítása, mind az egyházak fejlesztési törekvéseinek figyelembe vétele kiemelt szempont legyen.

Határoztak a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének 2020. december 31-ig történő meghosszabbításáról, továbbá delegálták dr. Imre László megyei jegyzőt (akadályoztatása esetén Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezetőt), hogy állandó megbízottként vegyen részt a kollégium munkájában, és ellássa a munkaszervezeti teendőket.

Veszprém Megye Önkormányzata a Pannon Egyetem társult partnereként csatlakozott a Danube Transnational Program keretében társadalmi felelősségvállalás témához köthető Danube CSR című pályázathoz.

IMG 5958

 

IMG 5959

 

IMG 5961

Összes hír 2009-től napjainkig