Accessibility Tools

Skip to main content

A helyi identitás és a kohézió erősítése

2017. május 30

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra Veszprém megyében 2017. május 31-től 2017. szeptember 15-ig van lehetőség támogatási kérelmek benyújtására kizárólag konzorciumi formában.

A Felhívás célja a helyi közösségek fejlesztése a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével. Ennek megvalósítása érdekében a Felhívás keretében közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósíthatóak meg.

A felhívásokra helyi önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civil szervezetek és a nonprofit szervezetek nyújthatnak be pályázatot vissza nem térítendő támogatásra. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztéséhez, továbbá, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívás kiemelten támogatja a közösségfejlesztési folyamatok és a partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) megvalósítását. Azok eredményességének és hatékonyságának biztosításához a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című (EFOP-1.3.1.-15-2016-00001) kiemelt projekt is segítséget nyújt. A Cselekvő közösségek projektet a kulturális ágazat három módszertani intézményéből – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központból, az NMI Művelődési Intézetből és az Országos Széchényi Könyvtárból – álló konzorcium valósítja meg.

Az EFOP projekt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a pályázóknak és a kedvezményezetteknek:

  • előzetes szakmai tanácsadás,
  • helyszíni mentorálás, tanácsadás,
  • a megvalósítást támogató szakmai kiadványok,
  • képzések,
  • szakmai műhelyek,
  • kommunikációs felületek,
  • informatikai folyamatkövetés-támogatás.

A TOP-5.3.1-16 felhívás itt érhető el.
Az EFOP kiemelt projekt itt megtekinthető.

Összes hír 2009-től napjainkig