Accessibility Tools

Skip to main content

A múlt tisztelete

2018. szeptember 24

Emléktáblát avattak Veszprém megye első alispánja, Rosos István emlékére

Az emléktáblát befedheti, fényét elhomályosíthatja a múló idő, de Rosos szellemi hagyatékának gazdagsága arra kötelez, hogy szellemének értékeit megőrizzük, és tovább adjuk, mint drága örökséget, amiből, mint forrásból megújulást, a jövő békés és kölcsönös megértésen alapuló építését nyerhetjük- fogalmazott a Rosos-emléktábla avatásán Polgárdy Imre a megyegyűlés elnöke.

A táblát, mely a papkeszi Szent Imre kápolna falára került, a helyi önkormányzat készíttette a megye első alispánja emlékére, aki a 19. században sokáig Papkeszin élt, sáripusztai birtokán.
Polgárdy Imre arról is szólt avatóbeszédében, hogy Rosos István nem hagyott hátra nagy vagyont, hatalmas anyagi örökséget, hanem olyan szellemi gazdagságot, amit emberi mértékkel csak értékelni, megbecsülni és továbbadni lehet.
Felidézve a néhai alispán alakját elmondta: Rosos 1847-ben lett Veszprém megye első alispánja mely hivatalát az 1848/49-es szabadságharc leveréséig viselte. Ezt megelőzően volt megyei aljegyző és a vármegye főjegyzőjeként is dolgozott. Életében rendkívül népszerű volt, minden posztjára, amit viselt, egyhangú szavazással választották meg. Soha nem törekedett magas posztokra, mindenkor a köz érdekének vetette alá tevékenységét. Emellett mindig aktív szerepet vállalt Veszprém és a vármegye közéletében, tagja volt a legfontosabb bizottságoknak, küldöttségeknek, honvédként pedig a Dráva vonal védelmében vett részt a Veszprém megyei Nemzetőrség első akciójában.
Az emléktáblát- melyet Polgárdy Imre, Ráczkevi Lajos Papkeszi valamint Gyarmati Katalin Szentkirályszabadja polgármestere lepleztek le- Laposa Norbert plébános áldotta és szentelte meg, majd az ünneplők a megemlékezés virágait, koszorúit helyezték el a kápolna falán található márványtáblánál.
Az ünnepi műsorban a Magyar Honvédség Légierő Zenekara is közreműködött.

rosos2  rosos3  rosos6  rosos7

Összes hír 2009-től napjainkig